Zarezerwuj spływ: +48 696 096 017

Noclegi

NEWLAND-WOJTOWICZ.DE – NOCLEGI

NOCLEGI -NEWLAND WÓJTOWICZ położone jest w pobliżu Puszczy Rzepińskiej na Ziemi Lubuskiej. Aby dojechać do gospodarstwa należy zjechać z autostrady A2 , na zjeździe w miejscowości Torzym.

Oferujemy Gościom pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe. Jednocześnie na kwaterze może nocować 40 osób. Do dyspozycji gości zostały przygotowane pokoje z łazienkami oraz pokoje z dostępem do łazienki. Położenie poszczególnych pokoi pozwala na to aby potraktować je jako dwa oddzielne mieszkania wakacyjne, które mają oddzielne wejścia oraz dostęp do aneksu kuchennego. Do dyspozycji gości jest salon wypoczynkowy oraz taras. Zapewniamy pełne wyżywienie. Specjalność kuchni to pstrągi. Dla dzieci oferujemy zabawę na dworze. Polecamy Państwu szczególnie aktywny wypoczynek, np. korzystanie z basenu (dostępny na zapytanie), grę w darta, spływy kajakowe.

Latem można odbywać rowerowe wycieczki do pobliskiego Łagowskiego Parku Krajobrazowego, uprawiać sporty i bawić się przy ognisku. Polecamy zwiedzanie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – zwiedzanie Bunkrów – (www.bunkry.pl), wycieczkę do 15 km oddalonego od Debrznicy parku rozrywki Majaland Kownaty. Z Debrznicy do Gądkowa Wielkiego biegnie między lasami i polami spokojna asfaltowa droga, polecamy ją szczególnie dla osób kochających jazdę na rolkach. Asfalt jest gładki jak stół, a odcinek w dwie strony liczy 10 km.

Doba hotelowa od godz. 16.00 do godz. 11.00

Ceny za nocleg:

za osobę: od 100 PLN

Ilość pokoi: 12
Ilość łazienek: 11
Ilość miejsc: 40
Znajomość języków obcych
Angielski , Niemiecki ,

Wyżywienie: śniadanie – 30 PLN, obiad – 50 PLN, kolacja – 30 PLN, obiadokolacja – 50 PLN

Zapraszamy.

Radosław i Justyna Wójtowicz

Aktualizacja: 28 kwiecień 2021r.
Najwyższym priorytetem jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo gości, naszych pracowników oraz partnerów biznesowych.
W trosce o naszych gości informujemy, że wprowadziliśmy ozonowanie wszystkich pokoi, pościeli, materacy, wyposażenia pokoi, wypożyczanego sprzętu oraz pomieszczeń wspólnych.  W tym celu stosujemy profesjonalny ozonator hotelowy firmy Korona Laboratorium naukowo-wdrożeniowe, stosujemy profesjonalne płyny do dezynfekcji powierzchni oraz dłoni firmy Clinex. Jednocześnie informujemy, że nasza obsługa została już zaszczepiona przeciw Covid-19.

 

Więcej informacji
Warto zwiedzić: Międzyrzecki Rejon Umocniony,  wybrać się na wycieczkę do Majaland Kownaty lub do Frankfurtu nad Odrą, zobaczyć Zamek Joannitów w Łagowie lubuskim, w sezonie szczególnym powodzeniem cieszą się festiwale muzyczne Garbicz Festival, Pavoia imprezy muzyczne organizowane przez BetweenUs

Wyżywienie

Pstrągi, które serwujemy naszym gościom zawsze pochodzą z hodowli Pstrągów Pliszka. Serwowane ryby są świeżo łowione, w ten sposób możecie Państwo poczuć smaki Puszczy Rzepińskiej, dotknąć klimatu Doliny Rzeki Pliszki. Kuchnia serwowana przez nas oparta jest na tak charakterystycznych dla tego regionu produktach, jak miód, ryby i wino. W naszym Domu Wójtowiczów skosztujecie oprócz pstrągów z rzeki Pliszki, regionalnych miodów z okolicznych pasiek. W zależności od tego jak zaplanujecie Państwo swój pobyt w naszym Domu, możecie Państwo zamówić całodobowe wyżywienie. W zależności od potrzeb mogą to być śniadanie, obiad, obiadokolacja lub kolacja. Podawane dania są przygotowywane w sposób domowy.

Dysponujemy również ofertą dla grup zorganizowanych, możecie Państwo zamówić u nas jedzenie podane w formie grilla. Organizujemy spotkania integracyjne dla grup zorganizowanych na powietrzu. Dysponujemy zadaszoną wiatą gdzie możemy przyjąć jednocześnie do 80 osób. Na miejscu znajdują się miejsca na ognisko oraz grill.

Wyżywienie:
– śniadanie – od 30 PLN,
– obiad – od 50 PLN,
– kolacja – od 30 PLN,
– obiadokolacja – od 50 PLN

Regulamin rezerwacji i pobytu w obiekcie NEWLAND
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wynajmującym pokój lub miejsce noclegowe jest Radosław Wójtowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: NEWLAND – WOJTOWICZ.DE Radosław Wójtowicz, z siedzibą w Torzymiu, 66-235 Torzym, ul. J. Słowackiego 1, posiadający NIP: 7811668391, REGON: 080115028 zwany dalej („NEWLAND”).
 2. Każdy Klient może kontaktować się z NEWLAND pod adresem wskazanym w ust. 1 lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: debrznica@gmail.com lub telefonicznie – telefon komórkowy: +48 696 096 017.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy krótkotrwałego najmu pokoju lub miejsca noclegowego („Umowy”).

II. PRZEDMIOT UMOWY

 1. NEWLAND zobowiązuje się oddać Klientowi w najem pokój lub miejsce noclegowe przez czas określony w Umowie. Klient zobowiązuje się wziąć w najem pokój lub miejsce noclegowe i zapłacić cenę, zgodnie z Umową.
 2. Klient, który zawarł Umowę jest odpowiedzialny za dotrzymanie jej warunków, w tym również przez pozostałe osoby korzystające z nim z pobytu w obiekcie NEWLAND. Jest on także odpowiedzialny za informowanie takich osób o wszystkich szczegółach dotyczących najmu.
 3. NEWLAND zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by pokój lub miejsce noclegowe zostało wydane Klientowi terminowo, w stanie przydatnym do umówionego użytku, a Klient zobowiązuje się utrzymać go w takim stanie przez okres trwania najmu.

III. REZERWACJA

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: debrznica@gmail.com;
  b) telefonicznie pod numerem: +48 696 096 017;
  c) osobiście w recepcji.
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez NEWLAND jej zawarcia (w tym potwierdzenia rezerwacji), a w przypadku osobistej obecności obu Stron w momencie – podpisania Umowy.
 3. Liczba osób mających korzystać z pobytu wskazywana jest przez Klienta w trakcie rezerwacji. Liczba ta nie może przekraczać liczby osób maksymalnie przeznaczonej dla danego pokoju. Pobyt w pokoju większej liczby osób niż wskazanych podczas rezerwacji, a mniejszej niż liczba maksymalnie przeznaczona dla danego pokoju musi być uzgodniona bezpośrednio z NEWLAND, przed rozpoczęciem pobytu i może powodować wzrost ceny pobytu.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązuje się dokonać zapłaty ceny w terminach i wysokościach ustalonych w Umowie.
 2. Cena za wynajem obejmuje koszt pobytu w obiekcie NEWLAND wskazanej w rezerwacji liczby osób.
 3. Klient zapłaty zaliczki dokona gotówką lub na rachunek bankowy o nr 50 1020 5558 1111 1375 3440 0024 w wysokości nie niższej niż 30% ceny w terminie określonym Umową.
 4. Pozostałą część ceny Klient wpłaci gotówką lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 3 w terminie określonym Umową.
 5. Niedotrzymanie przez Klienta warunków Umowy, w tym niedokonanie pełnej wpłaty należności tytułem Umowy w ustalonym terminie i wysokości, oznacza rezygnację Klienta (i zwolnienie NEWLAND z obowiązku świadczenia usług). W takim przypadku Klient może zostać obciążony kosztami rezygnacji na zasadach określonych w pkt VI ust. 4 Regulaminu.
 6. Klient zobowiązuje się do wpłaty najpóźniej w chwili odbioru pokoju/miejsca noclegowego kaucji w wysokości określonej w Umowie. Kaucja stanowi zabezpieczenie uszkodzeń stanu technicznego pokoju/miejsca noclegowego, jak również strat w jego wyposażeniu i ulega zwrotowi w przypadku braku szkód i terminowego rozliczenia pobytu.

V. WARUNKI POBYTU

 1. Pobyt w obiekcie NEWLAND rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 16.00 pierwszego dnia
  określonego w Umowie i kończy ostatniego dnia o godzinie 11.00. Klient zobowiązany jest terminowo
  zwrócić klucz pracownikowi recepcji.
 2. Opuszczenie pokoju po godzinie 11.00 ostatniego dnia pobytu możliwe jest wyłącznie
  po wcześniejszym uzgodnieniu z NEWLAND i otrzymaniu zgody NEWLAND.
 3. W obiekcie NEWLAND obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania godzin ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W
  godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające ciszę nocną.
 5. Klient zobowiązany jest korzystać z pokoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami
  Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób
  trzecich, w tym osób przebywających w obiekcie.
 6. NEWLAND przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
  Klient, osoby przebywające w pokoju lub zwierzę, zachowuje się w sposób agresywny lub w sposób
  zakłócający spokój osób trzecich, w tym osób przebywających w sąsiednich pokojach.
 7. NEWLAND nie odpowiada za wady usługi, o których Klient wiedział w chwili zawierania Umowy.
 8. Klient odpowiada za działania bądź zaniechania osób korzystających z nim z pobytu w ramach Umowy,
  tak jak za działania bądź zaniechania własne.
 9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
  zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z winy jego lub osób korzystających
  z nim z pobytu. Klient powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
  stwierdzeniu.
 10. W oferowanych przez NEWLAND pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia, w szczególności
  wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.
 11. W razie naruszenia zakazu określonego w ust. 10 powyżej, Klient zobowiązany jest do naprawienia
  szkody. NEWLAND informuje, że straty związane ze szkodą w przypadku naruszenia zakazu
  określonego ust. 10 wynoszą 500,00 zł i są związane między innymi z kosztami dearomatyzacji oraz
  prania m.in. zasłon, dywanów oraz narzut.
 12. NEWLAND ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy, wniesionych przez osoby
  korzystające z jego usług, w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego art. 846- 852.
 13. NEWLAND nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów znajdujących się na
  terenie parkingu należącego do obiektu, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych
  pojazdach. Parking jest niestrzeżony.

VI. REZYGNACJA Z POBYTU

 1. Ewentualna rezygnacja z pobytu przez Klienta powinna nastąpić na piśmie lub w formie
  dokumentowej.
 2. Jeżeli Klient zrezygnuje z pobytu, NEWLAND zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących
  równowartość rzeczywistych kosztów w wysokości nie wyższej niż ustalona na zasadach określonych w
  ust. 4.
 3. Jeżeli Klient zrezygnuje z pobytu w inny sposób niż określony w ust. 1 między innymi z powodów
  niezależnych od NEWLAND:
  a. niedotrzymania przez uczestnika określonych w Umowie terminów uzupełnienia wpłat;
  b. niezgłoszenia się w dniu umówionego rozpoczęcia pobytu;
  c. choroby i innych przypadków losowych;
  Klient ponosi koszty rezygnacji na zasadach określonych w ust. 4.
 4. Koszty rezygnacji wynoszą standardowo:
  a. 0% ceny – w razie rezygnacji w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed dniem planowanego
  pobytu,
  b. 50% ceny – w razie rezygnacji w terminie późniejszym niż od 29 do 21 dni przed ustalonym
  dniem planowanego pobytu,
  c. 75% ceny – w razie rezygnacji w terminie późniejszym niż od 20 do 15 dni przed ustalonym
  dniem planowanego pobytu,
  d. 90% ceny – w razie rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed ustalonym dniem
  planowanego pobytu.
 5. Przy obliczeniu należnych opłat za rezygnację uwzględnia się koszty jakie zostały zaoszczędzone oraz
  uwzględnia się możliwość alternatywnego wykorzystania usług. NEWLAND na żądanie Klienta uzasadni
  wysokość opłat za rezygnację. Opłaty podlegają potrąceniu z wpłatami dokonanymi przez Klienta.
 6. NEWLAND może rozwiązać Umowę, jeżeli nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych
  i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Klienta o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed
  rozpoczęciem najmu. NEWLAND dokona pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z tytułu, bez
  dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJA

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientom. W tym również w przypadku jeżeli Umowa
  zawierana jest na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy
  z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 2. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez NEWLAND, Klient może
  złożyć reklamacje. Reklamację można złożyć w dowolnej formie, w tym formie elektronicznej lub w
  formie listu poleconego.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opisanie transakcji, której
  reklamacja dotyczy, przedstawienie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamacje oraz żądanie
  Klienta.
 4. NEWLAND zobowiązuje się do rozpatrzenia/udzielenia odpowiedzi na reklamacje w ciągu 14 dni od
  dnia jej otrzymania.
 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy
  Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i
  procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w
  zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest NEWLAND (Radosław Wójtowicz prowadzący działalność
  gospodarcza pod firmą NEWLAND – WOJTOWICZ.DE Radosław Wójtowicz z siedzibą w Torzymiu, 66-235
  Torzym, ul. J. Słowackiego, NIP: 7811668391, REGON: 080115028 z którym kontaktować można się pod
  numerem telefonu: +48 696 096 017 oraz pod adresem poczty elektronicznej debrznica@gmail.com).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez NEWLAND zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
  osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  („RODO”).
 3. Dane przetwarzane są w celu:
  a. realizacji Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b. wypełnienia obowiązków prawnych NEWLAND (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO)
  wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych,
  c. marketingu produktów lub usług własnych jako uzasadnionego interesu NEWLAND (na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  d. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń jako uzasadnionego interesu NEWLAND (na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Klient posiada prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania ich usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu NEWLAND lub wobec przetwarzania w celu
  marketingu bezpośredniego.
 5. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych
  osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 6. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
  obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe
  mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie NEWLAND, to
  jest partnerom świadczącym: usługi techniczne dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów
  informatycznych, usługi marketingowe, usługi windykacyjne, usługi księgowości, rachunkowości.
 7. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu,
  w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia
  ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego NEWLAND (wynikającego z przepisów
  podatkowych lub rachunkowych). Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub
  usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przechowywane do czasu
  zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych
  osobowych może być niemożność zawarcia Umowy i realizacji usługi nią określonej.
 10. NEWLAND nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem
  wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do osoby Klienta.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie znajdą zastosowanie przepisy powszechnie
  obowiązującego prawa polskiego.
 2. O wszelkich zmianach danych podanych w Umowie, Klient powinien niezwłocznie powiadomić
  NEWLAND. NEWLAND nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o których nie
  został powiadomiony.
 3. Niniejszy Regulamin przekazywany jest Klientowi w chwili zawierania Umowy, dostępny jest w siedzibie
  NEWLAND oraz na stronach www.pokojetorzym.pl, www.kajaki24.eu, www.eventclub24.pl.
 4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy dokumentowej.