Zarezerwuj spływ: +48 696 096 017

Wiosło jako ster

Istnieje kilka sposobów skłonienia kajaka na spływie kajakowym, aby poruszał się w pożądanym kierunku. Być może najprostszy sposób to użycie steru kontrolowanego za pomocą pedałów. Ale trzeba umieć przeżyć także i bez tego luksusu.

W tej części nauczymy się posługiwać wiosłem jak sterem. Kontra sterująca to szybki i bardzo skuteczny sposób do gwałtownej zmiany kierunku i jest szczególnie przydatny w sytuacji, gdy wiatr, fale lub prąd wody na spływie kajakowym próbuje przejąć kontrolę nad łódką.
Należy jednak pamiętać o efektach ubocznych: zmniejszeniu prędkości, z jaką porusza się kajak i naruszeniu rytmu wiosłowania. Z tego względu kontra sterująca nie powinna być podstawowym sposobem stosowanym do, zwłaszcza precyzyjnej, zmiany kierunku podczas spływu kajakowego.
Aby nauczyć się kontry sterującej powinieneś najpierw rozpędzić kajak. Zacznij więc od wiosłowania do przodu, aż kajak nabierze prędkości.

Po normalnym pociągnięciu do przodu pozostaw wiosło w wodzie i kontynuuj pociągnięcie do tyłu poza linię bioder, aż wiosło będzie ułożone niemal równolegle do kajaka.
Jeśli przekręcisz górną krawędź zanurzonego pióra od kajaka, łódka będzie skręcać w stronę, po której jest wiosło. Utrzymywanie pióra pionowo będzie stabilizować poruszanie się kajaka prosto, a przekręcenie górnej krawędzi pióra do kajaka spowoduje, że kajak skręci w drugą stronę.

UWAGI:
Podstawowe zastosowanie kontry sterującej to sterowanie kajakiem, ale pociągnięcie to może być użyte także do innych celów podczas spływu kajakowego.
Kiedy kajak porusza się do przodu, oprzyj wiosło płasko na powierzchni wody, a wykorzystasz kontrę sterującą do chwilowego podparcia kajaka. Przydaje się to zwłaszcza, jeśli chcesz przez chwilę popatrzeć do tyłu podczas spływu kajakowego.
Robiąc to samo, co powyżej, ale jednocześnie mocno naciskając na wiosło uzyskasz bardzo mocną podpórkę i jednocześnie mocno zwolnisz.