Zarezerwuj spływ: +48 696 096 017

Wejście do kajaka z pomocą podczas spływu kajakowego

Istnieje kilka metod pomocy kajakarzowi, który powraca do kajaka po kabinie. To, która z nich jest najlepsza, zależy od konkretnej sytuacji. Sposób, którego będziemy się tu uczyć, nazywa się po angielsku heel-hook (heel – pięta, hook – hak). Jest to sposób stosunkowo pewny i w porównaniu z na przykład bardzo popularną techniką x-rescue wymaga od ratowanego znacznie mniej silnych rąk i mniejszej zwinności podczas spływu kajakowego.

Zwróć uwagę, że przed powrotem do kajaka dobrze jest opróżnić go z wody. Metodę opróżniania kajaka opisano w rozdziale wylewanie wody z pomocą kolegi.
Ratownik ustawia swój kajak równolegle do kajaka ratowanego tak, że dzioby łódek są zwrócone w przeciwnych kierunkach. Następnie umieszcza oba wiosła, swoje i ratowanego, na swoich kolanach, w poprzek kajaków. Wiosła są tam bezpieczne, a ratujący ma wolne obie ręce i może mocno złapać brzeg kokpitu kajaka ratowanego. Ratowany zajmuje pozycję przy rufie swojego kajaka, za kokpitem, po drugiej stronie, niż kajak ratownika.

Ratowany przytrzymuje się kajaka ratownika (liny pokładowej lub przedniej krawędzi kokpitu) i wciąga tułów na rufę swojego kajaka oraz równocześnie przekłada nogę do kokpitu, zahaczając się piętą wewnątrz kokpitu, pod przednim pokładem.

Po zahaczeniu pięty jest już stosunkowo łatwo wciągnąć się na tylny pokład wykorzystując siłę zahaczonej w kokpicie nogi. Pamiętaj, że ta faza wymaga od ratującego użycia znacznej siły, a więc ratowany powinien się poruszać płynnie, unikając szybkich ruchów, a zwłaszcza szarpnięć.

Ratowany podczas spływu kajakowego wkłada obie nogi do wnętrza kokpitu i ostrożnie obraca się do pozycji siedzącej. Ratownik przytrzymuje kajaki razem tak długo, aż ratowany wyleje z kajaka resztę wody i zapnie fartuch.