Promocja

Promocja!!!

Polska Zobacz Więcej! – weekend za pół ceny.
50 % zniżki na wynajem kajaków w terminie 31.03.17r. – 02.04.17 r.

wyciąg z regulaminu:

§ 2
1. Podmiot ubiegający się o udział w Akcji zobowiązany jest przygotować na potrzeby Akcji pakiet produktów lub usług turystycznych („ofertę promocyjną”), które w okresie od godz. 17.00 w dniu 31.03.17r. do godz. 23:59 w dniu 02.04.17r. będą:
1) realizowane za cenę niższą o co najmniej 50% w stosunku do ceny regularnej na usługę główną,
2) sprzedawane za cenę niższą o co najmniej 50 % w stosunku do ceny regularnej na usługę główną, przy czym realizacja tych produktów lub usług turystycznych nastąpi w terminie późniejszym.

2. Zniżka, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2), obejmować powinna usługi, których realizacja została rozpoczęta w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, nawet jeżeli zakończenie ich realizacji nastąpi po upływie tego okresu, przy czym zniżka dotyczy tylko okresu Akcji.